Procedury serwisowe

 Procedury serwisowe 

Podczas awarii wyróżniamy dwa  tryby pracy: 

TRYB PILNY 24 godziny na dobę:

 Czas interwencji serwisowej określamy na około 2 godziny od telefonicznego zawiadomienia pogotowia technicznego o zaistniałej awarii Np:

- brak zasilania w energię elektryczną uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie budynku  lub lokalu
- wycieki wody uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie budynku  lub lokalu
- oraz inne awarie uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku  lub lokalu

TRYB ZWYKŁY:


Czas interwencji do 5 dni roboczych po telefonicznym lub mailowym powiadomieniu pogotowia technicznego.

Np:

- wymiana źródeł światła
- usługi typu złota rączka ( naprawy mebli, drobne prace budowlane, usługi ślusarskie).